Chcesz wziąć kredyt na zakup nieruchomości? Poznaj najważniejsze informacje

Kredyt hipoteczny – najważniejsze informacje

Kredyt hipoteczny udzielany jest przez banki na długi okres. Może być spłacany nawet przez kilkadziesiąt lat. Zabezpieczeniem jest hipoteka, która może być jedyną jego formą. Oznacza to, iż osoba zaciągająca kredyt, zobowiązuje się do jego spłacenia, a poręczeniem jest majątek przyszły albo obecny.
Ten rodzaj kredytu, zaciąga się najczęściej na kupno lub budowę domu, kupno mieszkania. Aby bank udzielił kredytu, trzeba przedstawić możliwość spłacenia zobowiązania. Należy również przedstawić jaki jest cel finansowania. Do banku należy dostarczyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz inne dokumenty, które potwierdzają zabezpieczenia. Kredytobiorca musi wypełnić i dostarczyć do banku wiele dokumentów. Trzeba również przedstawić wniosek o jego udzielenie. W zależności od banku, może on wyglądać inaczej. Jego wypełnienie nie powinno stanowić najmniejszego problemu. Inne ważne dokumenty, które należy przedstawić pracownikowi banku, to:

 • oświadczenie o dochodach,
 • umowa o pracę,
 • świadectwo pracy,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu, które pochodzi od pracodawcy,
 • w przypadku umowy na czas określony, należy przedstawić także deklarację pracodawcy, o chęci jej przedłużenia.

Jeśli pracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej, musisz dostarczyć do banku:

 • oświadczenie o dochodach,
 • deklarację PIT za ostatni rok podatkowy,
 • umowy za okres ostatniego roku.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, musisz dostarczyć do banku:

 • dokumenty księgowe,
 • zaświadczenie o nadaniu REGON- u oraz NIP – u,
 • zaświadczenie o wpisie do CeiDG albo KRS,
 • deklaracja PIT za poprzedni rok podatkowy,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, ZUS – u potwierdzające niezaleganie z opłatami.

Jeśli nabywasz nieruchomość z rynku wtórnego, musisz dostarczyć:

 • umowę przedwstępną ze sprzedawcą nieruchomości,
 • potwierdzenie o wpłacie wkładu własnego,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wycenę bankową nieruchomości,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami.

W przypadku rynku pierwotnego, potrzebne będą dokumenty:

 • umowa przedwstępna z deweloperem,
 • potwierdzenie wpłaty wkładu własnego,
 • wyrys i wypis z ewidencji gruntów,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis dewelopera z KRS,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • oświadczenie dewelopera,
 • pełnomocnictwa osób, które reprezentują dewelopera.

W niektórych przypadkach, konieczne może okazać się wykupienie ubezpieczenia. Można kupić ubezpieczenie wkładu własnego, od utraty pracy czy następstw nieszczęśliwych wypadków. Chcesz obliczyć ratę kredytu? Kalkulator kredytowy Ci to umożliwi. Wystarczy w odpowiednie miejsca wpisać rodzaj kredytu, jego kwotę, okres spłat i oprocentowanie. System obliczy wszystko i wyświetli dokładny harmonogram spłat. Na podstawie wpisanych danych, kalkulator wybierze również najkorzystniejsze bankowe oferty dla kredytobiorcy. Dzięki kalkulatorowi można poznać najważniejsze informacje i ustalić, czy zaciągnięcie kredytu jest dobrym pomysłem. Warto zastanowić się nad wadami i zaletami poszczególnych ofert bankowych, aby móc wybrać najlepiej

 

Może Ci się również spodoba